கண்கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் 

✍?✍?✍?✍?✍?✍?✍?✍?✍?✍? 80 வயதுடைய ஒரு மனிதரின்  இதயத்தில் ஆப்ரேஷன் நடந்த பின் … ரூபாய் 8 லட்சத்திற்க்கான பில்லை மருத்துவமனை அதிகாரிகள் அவரிடத்தில் கொடுத்தனர்……… அந்த பில்லை[…]

Read more