கணையத்தை பலப்படுத்தும் உணவுகள்

கணையத்தை பலப்படுத்தும்! இன்சுலின் சுரக்கச்செய்யும்! கணையத்தை பலப்படுத்தும் உணவுகள் காலங்காலமாகச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த, வெந்தயத்தை தமிழ் மருத்துவம் பரிந்துரைத்து வருகிறது. இப்போது, அமெரிக்காவில் நடந்த ஆராய்ச்சியில்[…]

Read more