இன்றைய 60+கள் அன்று

​படித்ததில் பிடித்தது… இன்றைய 60+கள் அன்று::::::***** கண்ணம்மாக்களின் காலத்தில் கணேசன்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று யோசித்துப் பார்த்தேன்.. அப்பாவிடம், அண்ணாவிடம் ஷேவிங் கற்று காயப்பட்டு டெட்டால் தடவினார்கள்.[…]

Read more