பனை நார் கட்டில்

பச்சை பனை ஓலையை வெட்டி ..அதன் மட்டையிலிருந்து உரித்து எடுக்கப்பட்ட நாரை ..நீரில் ஊற வைத்து …பின்னப்பட்ட கட்டில் …முன்பெல்லாம் பல வீடுகளில் காணமுடிந்தது …ஆறு மாதத்திற்கு[…]

Read more