கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய இலவச மென்பொருட்கள்:(FREE SOFTWARES)

கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய இலவச மென்பொருட்கள்:(FREE SOFTWARES) மென்பொருட்கள் இல்லாமல் நாம் கணினியை பயன்படுத்தவே முடியாது. நம்முடைய அத்தனை செயல்களும் ஏதோ ஒரு மென்பொருளை சார்ந்தே இருக்கும்.[…]

Read more