​மன இறுக்கமும் ஓய்வும்.

🔥 இப்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.  மனோவசியம் செய்பவர்கள், ஒரு அடிப்படை விதியைக் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். அவர்கள் அந்த விதியை, எதிரிடை விதி[…]

Read more

​மன இறுக்கமும் ஓய்வும்.

🔥 இப்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.  மனோவசியம் செய்பவர்கள், ஒரு அடிப்படை விதியைக் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். அவர்கள் அந்த விதியை, எதிரிடை விதி[…]

Read more

வெளிச்சம்

​கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? ⛪⛪⛪🏯🏯 யார் என்னதான் சொன்னாலும், மனசுக்கு திருப்தியே அடையாத இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன. கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? இன்னொரு கேள்வி, இறந்த பிறகு[…]

Read more

ஓஷோவின் குட்டிக் கதைகள்

​♥ ஓஷோவின் குட்டிக் கதைகள்    குளிர்ப் பிரதேசம் ஒன்றில் புரட்சி எண்ணங் கொண்ட ஒரு சிட்டுக்குருவி வாழ்ந்து வந்தது. இலையுதிர்கால இறுதிக் கட்டம் நெருங்கியபோது மற்ற[…]

Read more

ஓஷோ

​ “குருவே…. நான் சிறிது திராட்சை சாப்பிட்டால் தர்மம் தவறியவனாவேனா?…” “இல்லை!” “சிறிது பார்லி சாப்பிட்டால்?…” “நிச்சயமாகக் கிடையாது!” “பிறகு ஏன் இவற்றால் தயாரான மதுவை மட்டும்[…]

Read more