ஓர் மனித தெய்வம்

உயிர் போகும் நிலையில் இருந்த சிறுவனை தத்தெடுத்து..  இன்று, இவ்வளவு ஆரோக்கியமாக அவனை வளர்த்து இருக்கும் இந்த சமூக சேவகி “ஓர் மனித தெய்வம்”

Read more