ஓமம்

பல்வலியைப் போக்கும்  ஓமம் ! வீட்டில் எப்போதும் இருக்க வேண்டிய பொருட்களில் ஓமத்துக்கு மிக முக்கிய இடம் உண்டு. வயிறு வலி, அஜீரணக் கோளாறுகள், இரிட்டபிள் பவுல்[…]

Read more