ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்திருக்கும் 8 சிவாலயங்கள்

இந்தியா முழுதும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்திருக்கும் 8 சிவாலயங்கள்…… 1) கேதார்நாத் – கேதார்நாத் கோயில் (30.7352° N, 79.0669)  2) காலேஷ்வரம் – காலேஷ்வரா முக்தீஷ்வரா[…]

Read more