இது ஒரு குற்றமா? குடித்துவிட்டு காரை ஓட்டியது

என்ன குடித்துவிட்டு காரை ஓட்டி ஒரு தொழிலாளியைக் கொன்றுவிட்டார்.. அவ்வளவுதானே.. இதெல்லாம் ஒரு குற்றமா.. என்ன அநியாயம்.. ஒருதொழிலதிபர் மகளுக்கு இதற்கு கூட உரிமை இல்லையா.. பாவம்..[…]

Read more