ஒரு பெண் முடியாது என்று உங்களை பார்த்து இனி சொன்னால் அதற்கு அர்த்தம் ஒன்றே

“பிங்க் ” பாலிவுட் படத்தில் ஒரு காட்சி. “நீ வெர்ஜினா?” என்று அமிதாப் நீதிமன்றத்தில் கேட்க நீதிபதி அதிர்ந்து இந்தக் கேள்வி தேவையா என்கிறார். தேவைதான் என்று[…]

Read more