ஒரு பதக்கத்திற்கு மறைவில் எத்தனை துயரம்

​நான் மாரியப்பன் தங்கவேலு அல்ல.. மாரியப்பன் மட்டுமே!’ – மனம் வெதும்பும் தங்கமகன் ” இந்த உலகத்திலேயே இப்போதைக்கு  நான்தான் சந்தோஷமான மனிதன் என்று நீங்கள் நினைத்தால்[…]

Read more