நாம் நட்ட மரங்கள் இருக்கும்

உன் கோபத்தை சீமைக் கருவேல மரத்தின் மீது காட்டு. உன் அன்பை தென்னை மரத்தின் மீது காட்டு. வெற்றியடைந்தால் ஒரு வாழை மரம் நடு. தோல்வியடைந்தால் கறிவேப்பிலை மரம் நடு. சும்மாயிருக்கும் நேரங்களில் காய்கறி விதைகளை நடு. கையில் பணம் இருந்ததால் பூச்செடிகள் நடு. உன்னைவிட்டு யாரும் பிரிந்தால் மாடித்தோட்டம் நடு. எதிர்கால சந்ததியினருக்காக மா மரம் நடு. பலனை எதிர்பாராமல் கடமை செய்ய நினைத்தால் பனை நடு. சந்தோஷமாக இருக்கும்போது வேப்ப மரம் நடு. கவலையுடன் …

More