நாம் நட்ட மரங்கள் இருக்கும்

உன் கோபத்தை சீமைக் கருவேல மரத்தின் மீது காட்டு. உன் அன்பை தென்னை மரத்தின் மீது காட்டு. வெற்றியடைந்தால் ஒரு வாழை மரம் நடு. தோல்வியடைந்தால் கறிவேப்பிலை[…]

Read more