ஒரு கட்டிங்

​சுந்தரத்திற்கு கைகள் கிடுகிடுவென ஆடின. அவன் எவ்வளவோ கட்டுப்படுத்திப் பார்த்தும் பயன் இல்லை. – ஒரு கட்டிங்காவது போட்டால்தான் அடங்கும் என நினைத்தான். – காலையிலிருருந்து அலைகிறான்.[…]

Read more