ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் நெல் விளைவிக்க

தயவுசெய்து இதனை SHARE செய்யுங்கள்.. >>ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் நெல் விளைவிக்க.. 01) உழவு கூலி (ட்ராக்டர்) மூன்று ஓட்டு -ரூ.1500/ 02) வரப்பு சீர் செய்ய-ரூ.1200/-[…]

Read more