ஒருபேய்

​நள்ளிரவு நேரம்……கடலில் ஒரு படகு போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் மூன்று நாட்டு அரசியல்வாதிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள்.  1. அமெரிக்க அரசியல்வாதி 2. இங்கிலாந்து அரசியல்வாதி 3.[…]

Read more