ஐயப்ப பக்தர்கள் கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்

1. மாலை அணிந்து கொள்ளும் பக்தர் மிக முக்கியமாக பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்க வேண்டும் 2. காலை – மாலை இரு வேளைகளிலும் குளிர்ந்த நீரில் நீராடி[…]

Read more