ஏசி’ அறையில் அமர்ந்திருப்பவார அப்ப இதை படிங்க

ஏசி’ அறையில் அமர்ந்திருப்பவார அப்ப இதை படிங்க :- எப்போதும் ‘ஏசி’ அறையில் அமர்ந்திருப்பது வெயிலில் தலைகாட்டாமல் இருப்பது போன்றவை வைட்டமின் – ‘டி’ சத்துக்குறைவில் கொண்டுபோய்[…]

Read more