ஏக்கம்

#ஏக்கம்_நிறைவேறுமா? பணி ஒய்வு பெற்ற பின்னால் எங்கேனும் ஒரு குக்கிராமம்! அதில் ஓரளவு சுமாரான ஓட்டு வீடு! வாசலில் திண்ணை ! திண்ணையைத் தாண்டி ஒரு வேப்பமரம்[…]

Read more

ஏக்கம் நிறைவேறுமா?:

ஏக்கம் நிறைவேறுமா?: மலை அடிவாரத்தில்  எங்கேனும் ஒரு சிறியகிராமம்! அதில் ஒரு அழகான முற்றம் உள்ள சுத்துக்கட்டு வீடு! வாசலில் வேப்பமரம் !ஒரு நாய் குட்டி, நான்கு[…]

Read more