எளிய பாட்டி வைத்தியம் 

* மிளகை எடுத்து இடித்து போடி செய்து தேனில் தூவி சாப்பிட்டு வந்தால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். * வேப்பம் பூவை லேசாக தணல் காண்பித்து தாங்கக்கூடிய சூட்டில்[…]

Read more