எலும்பை உறுதியாக்க 10 வழிகள்

எலும்பை உறுதியாக்க 10 வழிகள் 1. பால் சாப்பிட்டால் எலும்பு நல்ல வலிமை பெறும். பாலில் கால்சியம் அதிகம் உள்ளது. இதனால், எலும்புக்குத் தேவையான சக்தி கிடைக்கும்.[…]

Read more