எலும்புகளை காக்க

எலும்புகளை காக்க 10 கட்டளைகள் ! அரை மணி நேரத்துக்கு மேல் ஒரே நிலையில் (Postures) அமரக் கூடாது. உட்காருவதோ, நிற்பதோ, எழுதுவதோ, படம் பார்ப்பதோ, ஓவியம்[…]

Read more