​சிக்கன் சாப்பிடும் போது எலுமிச்சை அவசியமா

அசைவம் என்று யார் சொல்லக் கேட்டாலும், உடனே “சிக்கன்” தான் நினைவுக்கு வரும். கூட எச்சிலும் ஊறும். அசைவப் பிரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கிறது[…]

Read more

எலுமிச்சை

​🎾எலுமிச்சை – எல்லா பழங்களையும் எலி கடித்து விடும் ஆனால் எலுமிச்சையை மட்டும் எலி தொடவே தொடாது.  🎾எலி மிச்சம் வைத்ததால்தான் எலிமிச்சை என்று பெயர் வந்திருக்கலாம்[…]

Read more