எரும சாணி 

யார்தான் வெல்லக்கூடும் இயற்கையை ??  எவ்ளோ சாணி குட்டு இருக்கு? என் நண்பரின் தோட்டத்துக்கு போயிருந்தேன். பல விசயங்களை பேசிக்கொண்டிருந்தோம். 15 ஏக்கரா பூமி. 3 ஏக்கரா[…]

Read more