​ஆரோக்கியக் கேட்டை விலைக்கு வாங்காதீங்க

​ஆரோக்கியக் கேட்டை விலைக்கு வாங்காதீங்க…..! …………. …  பொரிக்கவோ, வறுக்கவோ ஒரு முறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை திரும்பத் திரும்ப உபயோகிக்கக்கூடாது. அப்படிப் பயன்படுத்துவதால், ‘டிரான்சு(ஸ்)ஃபேட்டி ஆசிட்’ அதிகமாகி,[…]

Read more