எங்கே

​* எங்கே இருக்கிறது எதில் இருக்கிறது மனிதன் தேடி அலைகிற நிம்மதி… * பேராசை முடிகிற போது புன்னகை மலர்கள் மலர்கிறது! * போதும் என்ற மனதில்[…]

Read more

எங்கே

Where ???? Where  !!!!!! எங்கே? எங்கே? எங்கே? இயற்கை எங்கே? பனையோலை விசிறி எங்கே? பல்லாங்குழி எங்கே? கிச்சுகிச்சு தாம்பாளம் எங்கே? கோகோ விளையாட்டு எங்கே?[…]

Read more