எங்கள் தொழில் நடிப்பது மட்டுமே 

நடிகர்கள் வெளிப்படையாக “எங்கள் தொழில் நடிப்பது” மட்டுமே என கூறி விட்டனர்… அவர்களை சமூக பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுங்கள் ஏன் மக்கள் தொங்குகின்றனர் என புரியவில்லை… நடிகர்களை[…]

Read more