ஊளைச் சதையை குறைக்கும் சோம்பு நீர்

ஊளைச் சதையை குறைக்கும் சோம்பு நீர் – இயற்கை மருத்துவம்  இருபாலருக்கும் பெரும் பிரச்சனையாக இருப்பது உடல் பருமன் அல்லது ஊளைச் சதை உடம்பு. இதற்கு ஆண்களுக்கு[…]

Read more