உறவுகள்

உறவு முறைகள் ….பற்றி …. மிகவும் சிந்திக்கவேண்டிய  one of the BEST பதிவு !!! ———————————- அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கை, சின்ன அண்ணன், பெரிய அண்ணன், சின்ன அக்கா,  பெரிய அக்கா, சித்தப்பா, பெரியப்பா, அத்தை, மாமா, மச்சான், மச்சினி, அண்ணி, கொழுந்தனார், நாத்தனார், தாய்மாமன், சித்தப்பா பையன், சித்தப்பா பொண்ணு,  பெரியப்பா பையன், பெரியப்பா பொண்ணு,  அத்தை பையன்,  அத்தை பொண்ணு, மாமன் பொண்ணு, மாமன் பையன், இது போன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் …

More