ஜனாதிபதி உமர்

​AR. ரஹ்மானிடம் அமெரிக்காவில் கேட்கப்பட்ட ஓரு கேள்வி ! உங்கள் நாட்டீல் பிஜேபி, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எதை விரும்புவீர்கள் ?  இல்லை இவையில்லாம் வேற யார் ஆட்சி[…]

Read more