கடவுளுக்கு உன்னை மட்டும் பிடிக்காதோ ?

💕💞💕 💃ஒரு தோட்டத்தில் புதிதாக வாழைக் கன்று ஒன்று  நடப்பட்டது.  ஏற்கனவே அதற்கு அருகில் ஒரு தென்னங்கன்றும் இருந்தது. வாழைக்கன்று தென்னங்கன்றிடம் கேட்டது, ” நீ  இங்கே[…]

Read more