சாட்சி பூதம்

கண்ணன் ஏன் காப்பாற்றவில்லை? (உத்தவ கீதை) அர்ஜுனனுக்காகத் தேரைச் செலுத்தி வழிநடத்தினானே தவிர, அர்ஜுனன் இடத்தில் தானே நின்று அவனுக்காகப் போராடவில்லை! பகவான் கிருஷ்ணனின் குழந்தைப் பருவம்[…]

Read more