உத்தம்சிங்

இன்றும் மனது வலிக்கின்றது சுதந்திர தியாகங்களை நினைவுகூர்கையில்…. #சர்தார் #உத்தம்சிங்.. #என்னை தூக்கில் போட்டவுடன் இங்கிலாந்து மண்ணிலேயே என் உடலை புதைத்துவிடுங்கள். இத்தனை ஆண்டுகள் இந்திய மண்ணை[…]

Read more