அவசியம் படிப்பதோடு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து உதவுங்கள் !…..

பதற வைக்கும் கொலைக்களம்… காளைகள் மற்றும் பசுக்கள் அறுப்பதற்கு கொண்டு செல்லப்படும்போது உறங்கி விழுந்தால் எழுப்பி நிறுத்துவது கடினம் என, பச்சை மிளகாயை கண்ணில் திணிக்கும் கொடூரர்களை[…]

Read more