​அதிசயம். ஆனால் உண்மை..

தற்செயலாக நடப்பது போல் இருக்கும் சில சம்பவங்களைப் பின் யோசித்துப் பார்த்தால் அது தற்செயல் தானா என்கிற சந்தேகம் நமக்கு வந்து விடும். அறிவியல் அல்லது பகுத்தறிவு[…]

Read more

உண்மை

ஸ்வாதி கொலை வழக்கு, வீரப்பன் கொலை வழக்கு, போன்ற பல வழக்குகள், அதிகார வர்க்கத்தால் பூசி முழுக பட்டவைகள்… உண்மை என்னவென்று யாருக்குமே தெரியாது….

Read more