உண்மையை பேசுவது தர்மம் ஆகுமா

அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்பட்டது தன் ஐயத்தை தீர்த்துக்கொள்ள பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சென்றார். “கிருஷ்ணா ! உண்மையை மட்டும் பேசினானால் தர்மத்தை பின்பற்றினால் போதுமா? என கேட்டார்.[…]

Read more