உண்ணக் கூடவே கூடாதவை

“ஏம்ப்பா, கேட்டுக்குறவங்கல்லாம் கேட்டுக்கலாம்”…… உண்ணக் கூடவே கூடாதவை:- ் பிராய்லர் கோழி, மைதா உணவுகளான:- (புரோட்டா, பர்த்டே கேக், குக்கீஸ், பிஸ்கட்ஸ், ரஸ்க், பிரட், பன், பஃப்ஸ்……),[…]

Read more