உடல் தொழிற்சாலை

​நம் உடல் #தொழிற்சாலை. நமது அங்கங்களே #இயந்திரங்கள் என்பதை உணர்த்தும் காணொளி!  ———– நாம் சாப்பிட்ட உணவு #செரிமானம் ஆவதற்கு 24 மணி நேரமாகிறது. வாயிலிருந்து #உணவு,[…]

Read more