உடல் சந்தேகமும் அதன் பாதிப்புகளும்

**முகத்தில் அரிப்போ நமைச்சலோ எடுத்தால் —  கூந்தலில் சுத்தமில்லை என அர்த்தம். ** வயிற்றுவலியோ வயிற்றாலையோ இருந்தால் —  கைவிரல் நகங்கள் சுத்தமில்லை என அர்த்தம். **[…]

Read more