உடல் எடையை குறைக்கும் கள்ளிமுள்ளியான்

உடல் எடையை குறைக்கும் கள்ளிமுள்ளியான் முரண்பாடான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைந்ததால், உடல் பருமன் பிரச்சினை அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கிறது. உடல் பருமன் என்பது இந்திய மக்களை[…]

Read more