உடல்சூடு தணிக்கும் கல்யாண முருங்கை

உடல்சூடு தணிக்கும் கல்யாண முருங்கை! கல்யாண முருங்கைக் கீரையை, தொடர்ந்து சீரான இடைவேளைகளில் உணவில் சேர்த்துவந்தால் வயிற்றுவலி, வாந்தி, பித்த சுரம், வாய்ப்புண், உடல் சூடு ஆகியவை[…]

Read more