மஹாகாலேஷ்வர் ஆலயம், உஜ்ஜைன்

12 ஜோதிர்லிங்க கோயில்களில் மஹாகாளேஷ்வர் ஆலயத்தில் உள்ள லிங்கம் மட்டும்தான் தானாக உருவான சுயம்பு லிங்கம் என்று நம்பப்படுகிறது. மேலும் 12 ஜோதிர்லிங்க கோயில்களில் மஹாகாளேஷ்வர் மட்டுமே[…]

Read more