உங்கள் செல்போன் ஒரிஜினலா

உங்கள் செல்போன் ஒரிஜினலா, டூப்ளிகேட்டா..? நீங்கள் அதிகம் விலை கொடுத்து வாங்கிப் பயன்படுத்தும் செல்போன்கள் அனைத்தும் ஒரிஜினல் தானா என்பதை சோதித்துப் பார்ப்பது தற்போது கட்டாயமாகும். சில[…]

Read more