இவரது ஒரே தகுதி 

முன்னாள் கால்பந்து  விளையாட்டு வீராங்கனை… முன்னாள் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை.. முன்னாள் தடகள வீராங்கனை… முன்னாள் நீச்சல் வீராங்கனை… முன்னாள் ஓட்டப்பந்தைய வீராங்கனை… இப்படி எந்த விளையாட்டு தகுதியும்[…]

Read more