இளநீரின் விலை  ரூபாய்..315

வெள்ளக்காரன் நமக்கு பெப்சியும் , கோக்க கோலாவையும் காட்டிவிட்டு, அவன் இளநீர் குடிக்கிறான் !!   இதுக்கு பெயர் தான் பண்டமாற்றம் !   வெளிநாட்டில்  ஒரு[…]

Read more