இலக்கு

​”குருவே என்னால் வாழ்கையில் முன்னேற முடியவில்லை.” என்று சலிப்புடன் சொன்னவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் குரு. “வருத்தப்படாதே, என்ன பிரச்சனை?” என்று கேட்டார் குரு. “என்னைப் பற்றி குறை[…]

Read more