ஐயோ அக்கிரமம் செய்தவன் நன்றாக இருக்கிறானே

🙏 “ஐயோ அக்கிரமம் செய்தவன் நன்றாக இருக்கிறானே” என்று ஆண்டவன் மேல் நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள் இதோ அதற்கு ஓர் உதாரணம்: அந்த நாட்டு அரசன் தன் மக்கள்[…]

Read more

இறைவன் அப்படி

​அவர் ஒரு மிகச் சிறந்த ஓவியர். கண்கள் காணும் இயற்கை காட்சிகளை அப்படியே தத்ரூபமாக படம் வரைவதில் வல்லவர். ஒரு நாள் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த மலைப்பிரதேசம்[…]

Read more

இறைவன் மனதையே பார்க்கிறார்

​ஒரு தாசியின் வீடும், சந்நியாசியின் குடிலும் அருகருகே இருந்தன. தாசியின் வீட்டுக்கு பல ஆண்கள் வந்து போவதை சந்நியாசி கவனித்தார். ஒருநாள் அவளை அழைத்து, கொடிய தொழில்[…]

Read more