இராவணனின் நிலத்தடி மாளிகை

​♥பூமிக்கு அடியில் 3000அடி சென்று #இராவணனின் மாளிகையை பார்த்ததாக சிங்கள மதகுரு ஒருவர் புகைப்படங்களுடன் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் ♥இராமாயண வரலாற்றில் புகழ் பெற்ற இலங்கையின் மூத்த மன்னனும்[…]

Read more