இயற்கை உணவில் எல்லாம் இருக்கு

இயற்கை உணவில் எல்லாம் இருக்கு!:  #doctorvikatan இனிப்பு மற்றும் பாலிஷ் தானியங்களின் அதிகப்படியான உபயோகம், உணவுப் பண்பாட்டில் நடக்கும் ஒழுங்கின்மை, மன அழுத்தம், உடல் உழைப்பு குறைவு[…]

Read more