இயற்கைவைத்தியம்

 வீட்டில் இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து எவ்வாறு நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் என்பதை அறியலாம்.     1. கடுமையான இருமல் இருந்தால், மூன்று[…]

Read more